Đoàn kết với công nhân Hualon đang đình công! Solidarity with striking Hualon workers!

Hualon workers at meeting - CWI Taiwan

Hualon workers at meeting – CWI Taiwan

Sự bóc lột khủng khiếp suốt hàng chục năm gắn liền với lợi nhuận khổng lồ cho chủ công ty Hualon. Đó là lý do hàng trăm công nhân ở nhà máy của Hualon tại tỉnh Miaoli đang đình công và chiếm đóng nhà máy để đấu tranh cho những đòi hỏi hết sức khiêm tốn của họ

Điều kiện làm việc như là địa ngục trần gian cho những công nhân này, hầu hết họ là phụ nữ vào khoảng 50 tuổi. Tất cả mọi người đều làm thêm giờ, một số người phải di chuyển hàng trăm bó chỉ khoảng 40kg. Một ngày làm việc 12 tiếng là trung bình để đạt được năng suất 130% và chỉ có 3 ngày nghỉ trong vòng một tháng

Mặt khác, nhà máy này thuộc về một tập đoàn xuyên quốc gia là một trong những công ty tư nhân lớn nhất Đài Loan, công ty này có nhiều cơ sở sản xuất lớn ở Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản… Công ty tự nhận có được 4.3 tỉ Đài tệ (hơn 140 triệu đô la Mỹ) lợi nhuận hàng năm và chủ của công ty sống như trên thiên đường, cách xa cuộc sống của một người công nhân bình thường

Trong vòng 15 năm qua, những sự công kích ác liệt từ phía chủ công ty Hualon chưa bao giờ dứt. Kể từ năm 1997, công ty đã ngừng mọi sự tăng lương và rồi kể từ đầu năm 2000 công ty đã dừng trả tiền thưởng hàng năm và cắt giảm lương. Chị Chiu – người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cho công nhân phải tự tử vì sức ép của ban quản lý.

Đứng trước sự tấn công không ngừng của chủ hãng, công nhân đang tái tổ chức đấu tranh với quyết tâm đưa cuộc đấu tranh tiến lên. Công nhân cũng đã thử kêu gọi chính quyền trong một cuộc biểu tình ở Đài Bắc vào ngày 25 tháng 6 nhưng đã sớm nhận ra rằng chính quyền không chỉ không trả lời mà còn gửi cảnh sát đến đàn áp cuộc biểu tình trước ngôi nhà xa xỉ của tên chủ hãng vào ngày 26 tháng 6

Chúng tôi đồng ý với phát biểu của một công nhân “Bây giờ tôi đã hiểu rằng chính quyền và luật pháp đều đứng về phía bọn chủ”. Nhận xét này đã tóm gọn vai trò của những thành phần khác nhau của hệ thống tư bản – đặt lợi nhuận lên trên hết. Chính quyền đã cho phép những doanh nghiệp lớn hoạt động với sự bóc lột công nhân tàn tệ hàng chục năm trời hòng có được sự hỗ trợ về mặt chính trị của những thế lực giàu có và hùng mạnh này để rồi cuối cùng cả hai cùng có lợi !

Những người công nhân, hơn ai hết, sẽ thấy được những kẻ thù thật sự này như một lực lượng thống nhất của sự đàn áp. Để chống lại kẻ thù thống nhất, chúng ta cũng phải đoàn kết các lực lượng chúng ta có thì mới có thể chiến thắng. Những bài học có thể được rút ra từ những cuộc đấu tranh của công nhân khác, điển hình là từ chiến thắng của công nhân nhà máy Hualon ở Malaysia vào năm 2008

Khi chủ hãng Hualon tấn công quyền lợi của công nhân, pháp luật đứng về phía chủ và không có công đoàn nào tổ chức cho công nhân ở đó, những công nhân ở Malaysia đã thành lập Ủy ban công nhân Hualon. Ủy ban này đã làm chiến dịch để kêu gọi liên kết hành động của công nhân bản xứ và công nhân nhập cư để tạo một sức ép lớn để nâng cao những yêu sách của công nhân. để cải thiện điều kiện làm việc cho mọi công nhân. Công nhân cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những công đoàn khác và những người dân trong cộng đồng. Đây là những điểm quan trọng để giữ vững và leo thang cuộc đấu tranh đi đến chiến thắng

Sự thành công này cho chúng ta những bài học quan trọng mà công nhân ở nhà máy Hualon Đài Loan có thể dùng để đưa ra những yêu sách bức thiết để tạo bước tiến cho cuộc đấu tranh. Đó là đoàn kết công nhân nhập cư và công nhân bản xứ, thành lập những ủy ban công nhân mang tính dân chủ để chỉ đạo cuộc đình công và đưa ra quyết định với sự tham gia tích cực của toàn thể công nhân, và cuối cùng là xây dựng sự ủng hộ của những công nhân ở nhà máy khác và dân cư địa phương để bảo vệ cuộc đình công.

Chủ hãng đã tuyên bố phá sản nhưng đó là một trò lừa bịp bởi vì hắn vẫn đang sống xa hoa và đang bắt đầu một nhà máy nữa ở Việt Nam. Hắn ta đang tìm cách bán tất cả máy móc, nhà xưởng để trả nợ nhưng công nhân sẽ không được một xu nào!

Đó là lý do chúng tôi kêu gọi phải bảo vệ cuộc đình công và leo thang đấu tranh để có thể đòi được những yêu sách của công nhân. Chúng tôi kêu gọi một mặt trận bảo bệ đình công để mở rộng sự ủng hộ cho cuộc đình công và ngăn chủ xưởng thanh lý toàn bộ nhà xưởng!

Chúng tôi – Ủy ban Công nhân Quốc tế (CWI)– sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc đình công với sự tham gia trực tiếp của thành viên CWI ở Đài Loan cũng như kêu gọi đoàn kết từ tất cả các chi nhánh của CWI trên toàn thế giới.

 Chúng tôi đòi hỏi:

 •  Bảo vệ cuộc đình công ! Tham gia vào mặt trân bảo vệ đình công !
 •  Một ủy ban công nhân được bầu bởi công nhân và nằm dưới quyền bãi miễn của công nhân. Tất cả đại diện công nhân sẽ nhận mức lương trung bình của công nhân
 •  Quốc hữu hóa công ty trên để bảo đảm việc làm, lương bổng và tiền nghỉ hưu cho công nhân. Sự kiểm soát dân chủ của công nhân đối với nhà xưởng
 •  Mở sổ sách của công ty cho sự xét duyệt của công nhân và người dân nói chung.
 •  Quyền lợi của công nhân nhập cư được gia nhập và tổ chức trong công đoàn
 •  Đoàn kết giữa công nhân nhập cư và công nhân bản xứ. Lương bổng và điều kiện công bằng cho tất cả
 •  Đoàn kết quốc tế của tất cả công nhân chống lại sự bóc lột của tư bản

CWI ở Đài Loan:

http://socialisttw.blogspot.tw/twsocialist@gmail.com

Liên hệ Hsiangkai qua số 0952610360 ( Nói tiếng Trung và tiếng Anh)

Solidarity with Hualon textile workers in Taiwan !

Horrendous exploitation for more than a decade goes hand in hand with huge profits for Hualon’s boss. This is why three hundred of workers in Hualon’s factory in Miaoli are going on strike and occupy the factory to struggle for some of their modest demands.

Working conditions are hell on earth for the workers, most of them are women at their 50s. Everyone had to work over-time; some had to move hundreds of 40kg bundles of yarn. A 12-hour-working-day is average in order to meet the 130% productivity, and there were only 3 days off in a month.

On the other hand, this factory belongs to a multinational corporation which is one of Taiwan’s largest private enterprises and also has many big production sites in Vietnam, Malaysia, Japan… It claimed to have NTD 4.3billion (more than USD 140million) in profit per annum and its boss live in a distant heaven compare to any ordinary worker’s life.

In the past 15 years, the bloody attacks from the owners of Hualon have never stopped. Since 1997 the company has stopped any payrise and then stopped paying annual bonuses plus cutting wages in early 2000s. Workers’ leader Chiu who led the struggle had to commit suicide after coping the pressure from management.

Facing increasing attacks from the bosses, workers are reorganising with determination to take the struggle forward. Workers have tried to appeal the government in a protest in Taipei on 25 June but soon realised that the government not only did not respond but also sent police to repress their protest on 26 June in front of the boss’s luxurious villa.

We agree with one of the workers who said “ Now I understand that the government and the law are all on the bosses’ side “. This has summed up the role of different parts of the capitalist system that puts profits before everything else. The government has allowed big businesses to operate with extreme exploitation for decades in order to get political support from these wealthy and powerful which eventually will benefit them all!

The workers, more than anyone, would see these real enemies as a united force of repression. In order to fight a united enemy we should also join our forces to win the struggle. Lessons can be learned from other worker struggles for example the victory of the Hualon’s workers in Malaysia in 2008

When Hualon’s bosses were attacking their rights, industrial law is in favor of the boss and no union organising them, the workers in Malaysia formed a Committee of Hualon Workers (CHW). This committee has been campaigning to unite local workers and migrant workers in action to create huge pressure that can be used to step up the demands for even better conditions for all workers. Workers also looked for help from other unions and members of the community. These are important to sustain and escalate the struggle for victory

This success gives us important lessons for the struggle at Hualon factory in Taiwan that the workers can use to raise some of the immediate demands to take struggle forward. It is to unite migrant and local workers, to establish democratic workers’ committee to coordinate the strike and make decision with the active participation of all workers and last but not least building the support of other workers in different factories and local residents to defend the strike.

The boss has declared bankruptcy but it’s just a lie because he is still having luxurious life and starting another factory in Vietnam. He is trying to sell all machines and land to pay debts but workers will get nothing!

This is why we say we have to defend the strike and escalate it to win workers’ demands. We call for a Strike Defence Front to expand the support for the strike and stop the boss from liquidating the factory’s assets!

We- the CWI – will continue to support the strike with participation from CWI in Taiwan as well as solidarity support from all sections of the CWI around the world.

We demand:

 • Defend the strike! Join the Strike Defence Front!
 • For a worker’s committee that is elected and subject to recall by workers. All representatives will receive average wage of the workers.
 • Nationalize the company to guarantee jobs, pensions and owed wages. Worker’s democratic control over the factory.
 • Demand the company’s books are open to representatives of the workers and topublic inspection
 • The right for migrant workers to join and organize union.
 • For solidarity between migrant workers and local workers. Equal wages and conditions for all.
 • For international solidarity of all workers against capitalist exploitation.


CWI in Taiwan

http://socialisttw.blogspot.tw/ twsocialist@gmail.com

Contact Hsiangkai via 0952610360 (He speaks Chinese & English)